Zapraszamy do obejrzenia i przeczytania doniesień medialnych z X Kongresu Ekonomistów Polskich - Otwórz

Biulety PTE nr 1 2020, X Kongres Ekonomistów Polskich, Ekonomiści dla rozwoju - podsumowanie - pobierz

Ewa Kulińska - Sadłocha: Kluczowe problemy sektora finansowego w debatach na X Kongresie Ekonomistów Polskich. "Bezpieczny Bank" nr 1 (78) 2020 r. - pobierz

Retransmisja video Sesji Plenarnych - zobacz

Wystąpienie Premiera RP Mateusza Morawieckiego - zobacz

 

Stenogramy:

Wystąpienie Premiera RP Mateusza Morawieckiego - pobierz

Otwarcie Kongresu - pobierz

Wystapienie Profesora Jeffreya Sachsa - pobierz PL

Sesja plenarna otwierająca FUNDAMENTALNE PROBLEMY W TEORII I W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ - pobierz

Panel 1 Pomyśleć nauki ekonomiczne od nowa (?) -pobierz,

Panel 2 Stan gospodarki a wyzwania czwartej rewolucji przemysłowej - pobierz,

Panel 4 Edukacja w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej - pobierz,

Panel 5 Nauki ekonomiczne – ścisłe, społeczne czy humanistyczne? - pobierz,

Panel 6 Demografia, nierówności, rynek pracy, obszary wiejskie i dobrobyt społeczny - pobierz,

Panel 7 Finanse publiczne i system podatkowy - pobierz,

Panel 8 Ekonomiczna analiza prawa - sektor finansowy - pobierz,

Panel 9 Czy PKB jest passé? - pobierz,

Panel 10 Model kapitalizmu, granice ewolucji - pobierz,

Panel 11 Ekonomiczna analiza prawa - kwestie instytucjonalne, Unia Europejska, strefa euro -pobierz,

Panel 12 Edukacja – problemy bibliometryczne (punktoza, testoza i grantoza). Konsekwencje dla nauki - pobierz

Sesja plenarna zamykajaca FUNDAMENTALNE PROBLEMY EKONOMICZNE - SEKTOR FINANSOWY - pobierz

 

Panel 1 - zobacz, Panel 2 - zobacz, Panel 3 - zobacz, Panel 4 - zobacz, Panel 5 zobacz, Panel 6 - zobacz, Panel 7 - zobacz, Panel 8 - zobacz, Panel 9 - zobacz, Panel 10 - zobacz, Panel 11 - zobacz, Panel 12 - zobacz

  • Podziękowania od  Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej - zobacz
  • List Prof. Czesława Skowronka - zobacz
  • Komentarz Prof. Alojzego Czecha dot. Panelu I i IV - zobacz
  • Głos w dyskucji Prof. Ewa Bojar - zobacz